• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie
    KRS 0000262613

Organizujemy systematyczne zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych dzieci z terenu sołectw Przeczno, Dębiny i Wymysłowo w sekcji piłki nożnej i pływania. Kilka razy w roku organizujemy zawody sportowe pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako puchar im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Ostatnie zawody to piłka nożna halowa dla dzieci z klas III i IV szkoły podstawowej oraz zawody pływackie dla dzieci ze szkoły podstawowej. Uczestniczą w nich drużyny z kilku sąsiednich powiatów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.