• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo"
    KRS 0000262627

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 13 gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Celami LGD-”Gniazdo” są: działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizacja Lokalnej strategii Rozwoju, aktywizowanie ludności wiejskiej, wspieranie rozwoju edukacji, przedsiębiorczości, inicjatyw lokalnych, promocja środowiska naturalnego obszaru oraz zasobów kulturowych i historycznych a także wspieranie kultury fizycznej i sportu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.