• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Tczewa
    KRS 0000262756

Misja
- wspieranie oraz współtworzenie działań i przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i społecznych oraz gospodarczo użytecznych, organizowanych przez instytucje, kultury, samorządy i organizacje pozarządowe dla promocji miasta Tczewa i regionu;
- promowanie uzdolnionej młodzieży oraz wspieranie dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonej wykluczeniem społecznym;
- prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz kobiet;
- organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji o charakterze kulturalnym i edukacyjnym;
- rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Prowadzone działania
- organizowanie i współdziałanie w przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i gospodarczych w tym wystaw, festiwali, biennale, konkursów oraz innych imprez kulturalnych;
- zakładanie i prowadzenie klubów, sekcji, szkół teatrów i innych form edukacyjnych;
- opracowywanie projektów dotacyjnych oraz pozyskiwanie środków finansowych w inny skuteczny, dopuszczalny prawem sposób;
- aktywizację i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom i młodzieży;
- organizowanie różnorodnych działań kulturalnych i edukacyjnych oraz wszelkich innych działań społecznych;
- współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi;
- organizowanie staży krajowych i zagranicznych dla uzdolnionej młodzieży

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.