• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pro Advice
    KRS 0000262946

Głównym celem działania jest ułatwianie osobom dorosłym podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez szkolenia, warsztaty, wolontariat i poradnictwo. Poza życiem zawodowym osoby dorosłe będą mogły uczestniczyć w przedsięwzięciach pozwalających docenić zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym, a także rozwijać swoje zainteresowania. Celem dodatkowo rysującym się podczas działania, jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność.

Prowadzone działania:
1. Prowadzenie badań z zakresu potrzeb szkoleniowych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego,
2. Dokumentowanie wywiadów z uczestnikami szkoleń, a dotyczących ich poczucia dyskryminacji w zatrudnieniu lub w ubieganiu się o zatrudnienie,
3. Prowadzenie szkoleń dot. podstaw prawa pracy, obsługi komputera i in.,
4. Udzielanie porad dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność innych organizacji z terenu Piotrkowa Trybunalskiego,
5. Przygotowywanie wydawnictwa ułatwiającego pracę w kadrach,
6. Udzielanie porad o możliwościach i sposobach poszukiwania pracy a także samozatrudnienia, pomoc w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.