• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych "Z Głębi Serca"
    KRS 0000263324

Misja
Celami Fundacji są:
- wszechstronne wsparcie osób pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych
- tworzenie materialnych i organizacyjnych warunków dla kompleksowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
- działanie na rzecz usprawnienia działania Wymiaru Sprawiedliwości i organów przestrzegania prawa
- wszechstronna działalność w zakresie rozwoju, ochrony zdrowia i ratowania życia
- wspieranie rozwoju społeczeństwa polskiego
- wspieranie i stymulowanie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej a także oświatowej
- działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji, działalność oświatowa i kulturalna.

Prowadzone działania
Obecnie Fundacja aktywnie uczestniczy w akcji społecznej "Pijany Kierowca Zabił Mojego Przyjaciela". Akcja ta zrodziła się po tragicznej śmierci naszego przyjaciela Szczepana Różyckiego i ma na celu uświadomienie, jak poważnym problemem jest prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwym oraz, że każdy jest potencjalną ofiarą pijanych kierowców. Dla uczczenia rocznicy urodzin Szczepana, Fundacja zorganizowała już II Halowy Turniej Piątek Piłkarskich im. Szczepana Różyckiego. I Turniej Piątek Piłkarskich odniósł ogromny sukces a przed rozpoczęciem turnieju odbył się panel edukacyjny na temat prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu, prowadzony przez Komendę Wojewódzką w Kielcach.

Uważamy, że akcja społeczna "Pijany Kierowca Zabił Mojego Przyjaciela" jest godna rozpropagowania na cały kraj. Chcemy uzmysłowić polskiemu społeczeństwu, że pijany kierowca jest potencjalnym mordercą, przyczyną poważnych urazów osób poszkodowanych w wypadkach, powodem wielu trosk, bólu i zmartwień wielu rodzin.
Zmiana mentalności ludzi jest procesem czasochłonnym i ciężkim, dlatego też o takich tragediach należy mówić często i wytrwale, bo statystyki osób siadających za kierownicą po spożyciu alkoholu nie maleją!

Fundacja Z Głębi Serca zwraca się z ogromną prośbą o pomoc w promocji programów i działań na rzecz osób niepełnosprawnych pokrzywdzonych przez los realizowanych przez naszą Fundację. Dzięki takiej promocji Fundacja miałaby szansę pozyskania większej ilości sponsorów i poszerzenia akcji na cały kraj.

Fundacja będzie chciała w przyszłości, w zależności od pozyskanych środków, między innym wspomóc małe miejscowości przede wszystkim z województwa świętokrzyskiego znajdujące się przy ruchliwych trasach, poprzez poprawę infrastruktury drogowej (np. pobocza) oraz akcje prewencyjne uświadamiające nie tylko młodzież ale i osoby starsze.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.