• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj Kolorowo
    KRS 0000263404

Misją organizacji jest wsparcie i aktywizacja osób starszych, poprawa jakości życia osób w późnej dorosłości poprzez promocję aktywności intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej oraz solidarności społecznej, wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku, środowiskowa i międzypokoleniowa integracja seniorów oraz wzbogacenie oferty wolno-czasowej dla osób starszych służącej zdrowemu stylowi życia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele prowadząc działalność edukacyjną poprzez organizację wykładów, seminariów, warsztatów, lektoratów językowych, odczytów, konferencji i spotkań. Prowadzimy zajęcia wspomagające sprawność fizyczną seniorów - jogę, lekką gimnastykę, pływanie na basenie, rajdy piesze i rowerowe.Prowadzimy również działalność samokształceniową w grupach i sekcjach zainteresowań. Promujemy zdrowy styl życia w okresie późnej dorosłości. Nawiązaliśmy współpracę międzypokoleniową.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.