• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gdański Klub Sportowy Gedania 1922
    KRS 0000263606

O organizacji

Gdański Klub Sportowy Gedania 1922 szczyci się 94 letnią historią i tradycją, będąc Najstarszym Polskim Klubem Piłkarskim Gdańska.Stworzyliśmy na naszym obiekcie CENTRUM SPORTU i NAUKI by podążać za potrzebami otaczającej nas rzeczywistości. Mamy ambicję by kształtować rozwój dzieci w sposób całościowy uwzględniając rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny. Dlatego też w Centrum powstało przedszkole naukowo- sportowe oraz szkoła by dopełnić ideę holistycznego kształtowania dzieci i młodzieży.

SPORT + NAUKA = EDUKACJA PRZYSZŁOŚĆ

Nie jesteśmy Klubem jak każdy inny. Realizujemy zapisaną w statucie misję klubu sportowego DLA KAŻDEGO, bez względu na status społeczny czy materialny.

Poprzez Fundusz Rozwoju Zawodniczego wspieramy 16 najuboższych rodzin, z których młodzi sportowcy mają szansę na trening, obóz, badania, testy czy strój sportowy. Realizowany konsekwentnie przez Kadrę Edukacyjno- Sportową plan szkolenia jest oparty na profesjonalnych narzędziach treningowych oraz relacjach interpersonalnych zarówno między rówieśnikami jak i osobami dorosłymi, stanowiące podstawę socjalizacji i kontaktów społecznych.

Swoją misję realizujemy poprzez szkolenie oraz wychowanie młodych piłkarzy, przygotowywanie ich do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej i dorosłego życia, ale najważniejszym jest prawidłowy rozwój psychofizyczny i społeczny naszych wychowanków, radość z nabytych umiejętności, integracja, tworzenie przyjaźni na całe życie.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.