• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Budowy Pomnika - Muzeum Bitwy Warszawskiej i Wojny Polsko-Bolszewickiej 1920 r.
    KRS 0000263693

Adresatem działań fundacji są Polacy w kraju i poza granicami, a celem działań jest budowa Pomnika-Muzeum Bitwy Warszawskiej i Wojny Polsko-Bolszewickiej 1920r.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.