• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy "Salutaris" w Sanoku
    KRS 0000263824

Organizacja nasza pracuje nieodpłatnie na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizujemy spotkania integracyjne, ognisko, opłatek, Andrzejki, turystyczno-rehabilitacyjne turnusy, sanatoria, wycieczki. Pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych i miejscu ich załatwiania. Pomoc rzeczowa w formie darów, żywność, używana odzież. Prowadzimy biuro - świetlicę czynne dwa razy w tygodniu. Organizujemy pielgrzymki do miejsc kultu religijnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.