• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Połączeni Pasją"
    KRS 0000264171

Podstawowym celem Fundacji jest pomoc twórcom, artystom i sportowcom, którzy ulegli wypadkom w związku z wykonywaną pracą lub w jej wyniku zostali dotknięci chorobą czy kalectwem. Pragniemy wspierać tych, którzy z pasją i poświęceniem dawali innym wspaniałe chwile poprzez swoją sztukę i nagle znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - pozostawieni sami sobie, odrzuceni, zepchnięci na obrzeża życia. Chcemy ułatwić im powrót do społeczeństwa, przywrócić godność i poczucie własnej wartości...

Fundacja powstała we wrześniu 2006 roku. Potrzeba założenia Fundacji „Połączeni Pasją" zrodziła się w środowisku artystów, sportowców, kaskaderów filmowych - osób, dla których realizacja własnych pasji wiąże się z nieustannym balansowaniem na krawędzi ryzyka. Niestety, zdarzają się wypadki czy inne nieprzewidziane okoliczności, które powodują, że ci tak wspaniali i silni ludzie wraz z rodzinami stają w obliczu choroby, kalectwa, bezradności.

Działania Fundacji polegają na kontynuowaniu leczenia oraz rehabilitacji podopiecznych fundacji, chorych i niepełnosprawnych ludzi z pasją oraz w przyszłości wybudowaniu i zapewnieniu funkcjonowania w regionie łódzkim nowoczesnego, wielofunkcyjnego Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego, w którym, w zależności od potrzeb odzyskiwaliby siły, powracając do formy, czy też po prostu godnego, zdrowego życia.

Ta fundacja jest dla Nich i ich bliskich oraz dla nas pracujących... bo nigdy nie przewidzimy kiedy, może to być ten nasz... ostatni raz.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.