• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym
    KRS 0000264185

Stowarzyszenie pomaga osobom z upośledzeniem umysłowym (od 16 roku życia), uczęszczającym do środowiskowego domu dziennej opieki na zajęcia, warsztaty, rehabilitacje, muzykoterapię, udziela wsparcia psychicznego, organizuje turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne. Niepełnosprawni są dowożeni i odwożeni z zajęć.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.