• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia
    KRS 0000264206

Prowadzone działania
Programem fundacji jest edukacja w zakresie możliwości współpracy z krajami Afryki Wschodniej (szczególnie z Kenią), zainteresowanie nowymi obszarami wzrostu gospodarczego pod kątem dywersyfikacji współpracy gospodarczej. Adresatem są wszyscy zainteresowani tą problematyką - fundacja organizuje szkolenia i analizuje informacje ekonomiczne o możliwościach współpracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.