• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomoc Szkole
    KRS 0000264687

Fundacja powołana została aby nieść pomoc przedszkolom, szkołom i uczelniom zaopatrując je w pomoce dydaktyczne, naukowe a wybitnie uzdolnionej młodzieży fundować stypendia. Pomagamy osobom niepełnosprawnym prowadząc system telepracy. Czynnie angażujemy się w promocje i profilaktykę zdrowotną wśród dzieci i młodzieży. Wspieramy działania wolontariatu.

Celami Fundacji są:
- polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży,
- wspieranie nauki, edukacji i wychowanie dzieci i młodzieży,
- promowanie i wzmacnianie wartości rodzinnych wśród dzieci i młodzieży,
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.