• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 3" w Lęborku
    KRS 0000265079

Prowadzone działania
Wspomaganie finansowe i rzeczowe działalności szkoły: upowszechnianie kultury narodowej oraz pielęgnowanie tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz pielęgnowania tradycji szkoły, rozwijanie kontaktów i współpracy między szkołami różnych krajów europejskich, wyrównywanie szans dzieci z rodzin niezamożnych, wielodzietnych i patologicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.