• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja For Animals
    KRS 0000265307

Naszym celem jest niesienie pomocy pokrzywdzonym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez ich adopcje, udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
Propagowanie właściwego stosunku do zwierząt.
Edukacja społeczeństwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.