• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielkopolskie Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej
    KRS 0000265377

Chcemy podtrzymywać tradycje i kulturę narodową poprzez zapoznawanie dzieci i młodzieży z tańcami i pieśniami ludowymi. Prowadzimy również działalność wychowawczą, integrując dzieci i młodzież z różnych środowisk. Poprzez koncerty w szkołach, domach kultury i innych instytucjach staramy się pokazać naszą kulturę ludową.
Promujemy polską kulturę ludową za granicą.
Dążymy do integracji naszych dzieci z dziećmi z różnych stron świata.
Odbiorcami naszych działań są dzieci, młodzież i dorośli.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.