• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Vide Supra
    KRS 0000265542

Vide Supra w tłumaczeniu "patrz powyżej" symbolizuje realizację celów ambitnych i szczytnych, motywuje do ciągłego rozwoju i edukacji, pozwala patrzeć z wiarą i optymizmem w przyszłość, jednocześnie nawołuje do patrzenia na sprawy z dystansem i ze zrozumieniem, wspiera chęć bycia silniejszym, mądrzejszym, lepiej wyedukowanym, aby osiągnąć to, co zamierzamy dla Siebie, Najbliższych i Potrzebujących...

Zrealizowane przez nas działania:

"Andrzejki Artystyczne" - wernisaż oraz aukcja prac Henryka Płóciennika, jednego z najwybitniejszych polskich grafików. Podczas imprezy zaprezentowane zostały również prace artystów młodszego pokolenia - linoryty Anny Droździoł i obrazy Bogdana Sosnowskiego. Pieniądze uzyskane na drodze licytacji ze sprzedanych prac zostały przeznaczone na zorganizowanie ferii zimowych dla wychowanków warszawskiego Domu Dziecka nr 2 im. J. Koraczaka. Spotkanie uświetnił bliski przyjaciel artysty, znany aktor, reżyser, pedagog oraz twórca prywatnej wiejskiej galerii malarstwa w Petrykozach - Wojciech Siemion.

Wystawa prac Henryka Płóciennika, Anny Droździoł i Bogdana Sosnowskiego. Wystawa w warszawskiej galerii RIO trwała ponad cztery tygodnie, podczas których można było nie tylko obejrzeć prace, ale także zapoznać się z technikami ich wykonywania.

Zbiórki darów pod hasłem "Pomagamy pomagać" prowadzona razem z uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 51 im. J. Brzechwy w Warszawie oraz Zespołem Szkół Sportowych w Krapkowicach. Akcja miała na celu uwrażliwienie młodzieży na wszelkie przejawy dyskryminacji społecznej, kształtowanie postaw tolerancji i bezinteresownej pomocy, a także stanowiła element promocji aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W wyniku akcji do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 9 w Warszawie zostały przekazane przybory szkolne i zeszyty, dla podopiecznych Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie zabawki, książki, gry i ubrania dziecięce dla Domu dziecka w Opolu środki czystości.

Ferie zimowe w Wiśle dla wychowanków Domu Dziecka. Na sfinansowany przez Fundację obóz zimowy w górach połączony z nauką jazdy na nartach pojechało 6 chłopców.

Lato z przygodą i nauką. Również podczas ferii letnich pomogliśmy wychowankom Domu Dziecka spędzić czas miło i pożytecznie - 8 osób wyjechało wraz z wolontariuszką Fundacji na kolonię zuchową na Mazury a 3 osoby na obóz edukacyjny z nauką jazdy konnej.

Seminaria "Rozmowy o Karierze" - współorganizowane z firmą Oprandi Polska. Ideą imprezy kierowanej do kadry zarządzającej i pracowników działów HR jest zwrócenie uwagi na potrzebę harmonijnego łączenia obowiązków zawodowych managerów z życiem rodzinnym, promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu i idei wolontariatu pracowniczego. Do tej pory odbyły się 4 seminaria połączone z niedzielnym brunchem dla gości i ich rodzin.

Stypendia Vide Supra dla utalentowanej młodzieży. Pierwsze stypendia (na rok szkolny 2007/2008) zostały przyznane 14 finalistom mazowieckiego konkursu stypendialnego fundacji, osiągającym wybitne sukcesy na polu nauki, sztuki lub w sporcie. W roku szkolnym 2008/2009 wypłacanych było 18 stypendiów. Rok szkolny 2009/2010 to przyznane stypendium dla 19 podopiecznych z całej Polski. W następnym 2010/2011 roku opieką stypendialną zostało objętych 20 dzieci. Rok szkolny 2011/2012 to pomoc stypendialna aż dla 29 podopiecznych Fundacji. Fundacja objęła także stypendystów indywidualną opieką wolontariuszy-doradców.

Główny program Fundacji to wydawnictwo albumu kulinarnego. W sezonie 2110/2011 wydany został album "Kulinaria sztuki i biznesu" w nakładzie 700 szt. W roku szkolnym 2011/2012 fundacja wydała album "Business & cooking". To ponad 100 fantastycznych przepisów, których autorami są darczyńcy Fundacji. Pieniądze ze sprzedaży wydawnictwa przeznaczone są w całości na program stypendialny Fundacji Vide Supra.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.