• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Niechciane i Zapomniane - SOS dla Zwierząt
    KRS 0000265877

Na pytanie co skłoniło nas do podjęcia kroków formalnych w celu ratowania zdrowia i życia zwierząt odpowiadamy podobnie. Pewnego dnia każdy z nas niezależnie od siebie spotkał na swojej drodze do domu, szkoły, bądź pracy bezradnego, wystraszonego psa lub kota. Każdy z nas próbował szukać dla niego pomocy, wśród rodziny, przyjaciół, znajomych i w schronisku. Okrutna prawda o losie zwierząt nie pozwoliła zapomnieć o tych, których los zdawał się być przesądzony.
Kto choćby raz spojrzy w oczy błagające o ratunek i dojrzy w nich niemą prośbę może być pewien, że otworzyła się dla niego karta niekończącej się historii. Nasze prywatne środki okazują się być niewystarczające. Dlatego podjęliśmy starania o sformalizowanie naszych działań z nadzieją, że dzięki temu będziemy mogli podjąć je na większą skalę.

Jest to oczywiście bardzo smutne, jednak to ludzie zgotowali zwierzętom ból i dramat, dlatego również od ludzi zależy choćby umniejszenie tego co istnieje. Zdajemy sobie sprawę, że jest to praca na wielu polach. Nasze działania w chwili obecnej polegają na pomocy doraźnej tym zwierzętom, które tego najbardziej potrzebują, ale mamy w planie rozpocząć działalność edukacyjną wśród młodzieży, bo to od niej, jej postępowania i myślenia zależą losy naszych braci mniejszych. Naszym marzeniem jest aby przytuliska, schroniska i fundacje podobne naszej nie miały potrzeby istnieć. Oby tak się stało.

Prowadzone działania
Poza działalnością statutową, czyli opieką nad bezdomnymi zwierzętami, działalnością edukacyjną, Fundacja rozpoczęła program "Stop pseudohodowcom".
Założenia programu
Program STOP pseudohodowcom! Rasowy = Rodowodowy ma na celu:
- Przeciwdziałanie zjawisku pseudohodowli w Polsce
- Ograniczenie możliwości handlu psami nierasowymi
- Edukację w zakresie szkodliwości kupowania zwierząt od pseudohodowców
- Edukację w zakresie konieczności ograniczenia rozmnażania psów nierasowych
- Propagowanie idei "Rasowy = Rodowodowy"
Program jest (będzie) realizowany poprzez:
- Organizację akcji edukacyjnych, promujących założenia Programu
- Dystrybucję materiałów takich jak: ulotki, plakaty czy prospekty, zawierających przesłanie Programu
- Prowadzenie oraz promocję strony internetowej www.stoppseudohodowcom.org
Czas trwania programu:
- Program został utworzony 25 kwietnia 2007 roku
- Czas trwania programu nie jest ograniczony.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.