• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi "Przytulisko"
    KRS 0000265951

W Przytulisku pod Buskiem schronienie znajduje około 180 psów.
Wiele z nich zostało uratowanych przed cierpieniem a nawet okrutną śmiercią.

Przytulisko ma ogromne potrzeby, m.in.: budowa wystarczającej liczby boksów, dostarczenie potrzebnego pożywienia. Dużych środków finansowych wymaga również opieka medyczna w postaci: szczepień, leczenia chorób, zabiegów sterylizacji i kastracji.

Część środków finansowych, przeznaczonych wyłącznie na pomoc medyczną, Fundacja pozyskuje z UMiG w Busku Zdroju. Niestety, środki te nie wystarczają na pokrycie ponoszonych na ten cel wydatków.

Pani Danusia - założycielka przytuliska - sama prowadząca to całe stadko, to złota osoba i najskromniejszy człowiek, jakiego spotkaliśmy. Sama zajmuje się tym psiakami, poświęcając się im bezgranicznie (wolontariuszki opiekują się psiakami w weekendy).

W ramach swoich ograniczonych możliwości dba o to, żeby miały czysto, były nakarmione i żeby nie marzły.

Uśmiecha się... ale widać, że martwi się o jutro: co będzie dalej? czym nakarmi psiaki? czym zapłaci za weterynarza jak któreś zachoruje?

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.