• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki" w Łęcznej
    KRS 0000266136

Misja
Niesienie pomocy zarówno przed jak i po operacji raka piersi.
-Informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu.
-Wymiana doświadczeń pomiędzy kobietami
-Informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakoś życia po mastektomii,oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na ich rzecz.

Prowadzone działania
Ćwiczenia rehabilitacyjne prowadzone przesz rehabilitantów.
Spotkania z psychologiem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.