• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Radomskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Nerek
    KRS 0000266507

Głównym celem działania jest szeroko pojęta pomoc osobom z chorobami nerek, przede wszystkim osobom dializowanym. W tym zakresie współpracujemy z oddziałami szpitala: dializ i nefrologii. Z uwagi na krótki okres działania i niewielkie środki finansowe pomoc odbiega znacznie od planowanych założeń, wśród których były np: zakup lekarstw dla członków stowarzyszenia, zorganizowanie cyklu wykładów na temat chorób nerek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.