• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kulturalne "Chór Bel Canto"
    KRS 0000266553

Naszym celem jest propagowanie śpiewu chóralnego wśród dzieci i młodzieży. Organizujemy warsztaty muzyczne i zajęcia dla młodzieży i dzieci, na których mogą nauczyć śpiewać w chórze i solo. Organizujemy koncerty pieśni tradycyjnej i współczesnej. Współpracujemy z chórami z Polski i zagranicy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.