• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu
    KRS 0000266642

Misja
Uniwersytet stwarza możliwość działań w zakresie edukacji społecznej, zdrowotnej i kulturalnej. Jego celem jest aktywizacja intelektualna i fizyczna słuchaczy. Ważnym zadaniem jest przełamywanie izolacji osób starszych, integracja seniorów i osób niepełnosprawnych, co w efekcie ma prowadzić do poprawy jakości ich życia.

Prowadzone działania
Oferta Uniwersytetu:
- cotygodniowy blok wykładów,
- warsztaty rękodzieła artystycznego,
- warsztaty malarskie,
- artterapia,
- muzykoterapia,
- gimnastyka rehabilitacyjna,
- zajęcia na krytej pływalni,
- zajęcia komputerowe,
- lektorat języka angielskiego,
- wycieczki rekreacyjno–poznawcze,
- semestr letni rekreacyjno-wycieczkowy,
- sekcje tematyczne (piosenki, literatury),
- aktywny udział w życiu kulturalnym miasta.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.