• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "ACADEMIA"
    KRS 0000267178

Nasze cele:
1. Tworzenie warunków sprzyjających aktywności zawodowej i samodzielności życiowej osobom poszkodowanym społecznie i niepełnosprawnym.
2. Zapobieganie wyobcowaniu osób niepełnosprawnych w środowisku.
3. Propagowanie i organizowanie różnorodnych form integracji osób niepełnosprawnych.
4. Promowanie zdrowia fizycznego i rehabilitacji ruchowej wśród osób niepełnosprawnych.
5. Pomoc społeczna polegająca na wyrównywaniu szans społeczno- bytowych.
6. Organizowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich rodzin i sympatyków.
7. Organizowanie różnych form terapii umożliwiających zwiększenie możliwości dydaktyczno- poznawczych.
8. Organizowanie pokazów twórczości osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.