• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Kobieta i Natura
    KRS 0000267547

Misja:
Zmiana świadomości w zakresie wpływu i odpowiedzialności za własne zdrowie. Dostarczanie wiedzy i umiejętności, które pomogą zachować zdrowie fizyczne i psychiczne. Łączenie osiągnięć nowoczesnej medycyny z wiedzą i mądrością medycyny naturalnej. Prowadzimy szkolenia, wykłady, spotkania i zajęcia warsztatowe oraz konsultacje. Organizujemy akcje i kampanie społeczne promujące zdrowy styl życia i szacunek do środowiska naturalnego. Prowadzimy działalność wydawniczą (książki, czasopisma, broszury, materiały audiowizualne).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.