• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kulturalne "Gloria" w Przeworsku
    KRS 0000267831

Prowadzone działania:
Organizowanie występów chóru ”Gloria”;
Prowadzenie kroniki chóru ”Gloria”;
Organizowanie imprez kulturalno-muzycznych;
Organizowanie wypraw, szkoleń ekologicznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.