• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja ks. Czesława Wali Wyprzedzić Swój Czas
    KRS 0000267919

Fundacja ks. Czesława Wali "Wyprzedzić swój czas" rozpoczęła działalność 1 stycznia 2007 roku. Działają w niej osoby, które już od kilku lat prowadzą Domową Opiekę Paliatywną oraz Poradnię Medycyny Paliatywnej dla dzieci i dorosłych i którym nie jest obojętny los ludzi dotkniętych chorobą. Misją fundacji, która wynika ze Statutu jest udzielanie pomocy (finansowej, merytorycznej i organizacyjnej) osobom ciężko chorym i terminalnie chorym z powodu choroby nowotworowej, zapewnienie im opieki medycznej i duchowej. Fundacja udziela wsparcia rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad nimi. Staramy się również jednoczyć ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.