• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolicki Ośrodek Psychologiczno-Pastoralny "Cyrenejczyk"
    KRS 0000267946

Misja
W sposób szczególny naszą ofertę kierujemy do ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej: stres, nerwica, depresja, stany lękowe, utrata osoby bliskiej, choroba, kryzysy małżeńskie i rodzinne, problemy wychowawcze, nałogi itd. Dla osób pragnących lepiej poznać samych siebie i nauczyć się lepszego kontaktu z innymi zorganizowaliśmy grupę rozwoju osobistego, natomiast osoby z problemem uzależnienia i współuzależnienia zapraszamy na weekendowe warsztaty dla rodzin z problemem alkoholowym. Młodzież przeżywającą trudności emocjonalne i wychowawcze zapraszamy na spotkania grupy socjoterapeutycznej. Osobom, które pragną się rozwijać i wzrastać w wierze proponujemy pomoc duchową: stałe spowiednictwo i kierownictwo duchowe.
Wreszcie pragniemy również pomóc w przygotowaniu osób dorosłych do sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, Eucharystii i małżeństwa.

Prowadzone działania
- poradnictwo psychologiczne i duchowe;
- psychoterapię indywidualną i grupową zarówno doraźną jak i długoterminową;
- przygotowanie osób dorosłych do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego;
- przygotowanie do małżeństwa;
- nauczanie i propagowanie naturalnych metod planowania rodziny;
- grup wsparcia i grupy terapeutyczne (obecnie działa jedna grupa terapeutyczna, grupa rozwoju osobistego, grupa DDA,warsztaty dla rodzin z problemem alkoholowym oraz grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży)
- udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego i kościelnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.