• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów
    KRS 0000268147

Misja:
Promowanie bezpieczeństwa pacjentów, sposobów komunikacji wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej, działanie na rzecz niepełnosprawnych, działalność charytatywna, organizacja wolontariatu lekarzy, pacjentów, pielęgniarek, organizowanie programów promocji zdrowia, rehabilitacyjnych, opracowanie listy błędów medycznych na zasadach podobnych jak w Wielkiej Brytanii.

Prowadzone działania:
Do tej pory zrealizowaliśmy programy równych szans dla dzieci niesłyszących i słyszących, profilaktyki zdrowotnej i aktywności fizycznej dla kobiet w okresie premenopauzy z terenów miejskich i wiejskich, pomoc humanitarną do Iraku, Pakistanu i Afganistanu, staże szkoleniowe dla Niemców i z Ukrainy w Polsce - program z fundacji Batorego.
Zależy nam na warsztatach dla pacjentów. Członkowie fundacji to lekarze, pielęgniarki i pacjenci. Naszym głównym celem jest publikacja materiałów Światowej Organizacji Zdrowia w języku polskim, ulotek i przewodników dla pacjenta w placówkach medycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.