• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek
    KRS 0000268267

Misja:
- Propagowanie wiedzy na temat raka piersi, profilaktyka i rehabilitacja
- uaktywnienie placówek rehabilitacyjnych i służby zdrowia
- werbowanie ochotniczek
- pozyskiwanie specjalistów oraz stały kontakt z klubem gdańskim.

Prowadzone działania:
Odbiorcami są głównie kobiety z rakiem piersi lub zagrożone oraz mieszkanki Tczewia i powiatu tczewskiego. Dużą uwagę zwracamy na współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Każdego roku opracowywujemy programy terapeutyczne i rehabilitacyjne. W chwili obecnej podsumuwujemy 10-lecie nasze działalności w środowisku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.