• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Edukacji
    KRS 0000268281

Organizacja została powołana w celu podnoszenia efektów pracy szkół i placówek oświatowych w Legionowie.
Zaczęliśmy od Zespołu Szkół.
Główne cele działań:
1. Organizowanie lub finansowanie zajęć warsztatatów, koncertów, zawodów sportowych, wycieczek i wypoczynku wakacyjnego uczniów.
2. Finansowanie spotkań, szkoleń, kursów, seminariów i konferencji dla propagowania znaczenia wychowania i nauki młodzieży w życiu społecznym.
3. Organizowanie lub finansowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoł i placówek oświatowych.
Organizowanie lub finansowanie programów mających na celu unowocześnianie bazy dydaktycznej i infrastruktury sportowej.
4. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i instytucjami o podobnych celach w krajach Unii Europejskiej.

Prowadzone działania
Planujemy realizację działań statutowych Fundacji - jeżeli pozyskamy środki finansowe, będziemy te działania rozwijać.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.