• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Buma im. Jacka i Piotra Michalskich
    KRS 0000268404

Misją Fundacji jest działalność dobroczynna, a w szczególności pomoc dzieciom pozbawionym domu rodzinnego w poprawie ich warunków bytowych oraz pomocy w ich powrocie do normalnego życia. W marcu 2012 roku Fundacja zakończyła realizację swojego pierwszego projektu - budowę rodzinnego domu dziecka w krakowskich Pychowicach. Obecne działania Fundacji zmierzają podobnych przedsięwzięć oraz do nasilenia swoich działań w obszarze pomocy osobom bezdomnym.

Najważniejsze cele Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich:
- budowanie rodzinnych domów dziecka dla rodzin zastępczych z 6-8 wychowankami
- sprawowanie opieki nad wychowankami rodzinnych domów dziecka: pomoc w rozwijaniu talentów, stypendia, kursy języków obcych
- propagowanie idei tworzenia rodzinnych domów dziecka
- wsparcie materialne organizacji i innych instytucji pomagających ludziom biednym i bezdomnym
- promocja miasta Krakowa - wspieranie organizacji przedsięwzięć ułatwiających życie mieszkańców, rozwoju kulturalnego miasta.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.