• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Razem dla Wilkowic"
    KRS 0000268430

Misją naszej organizacji jest współudział w tworzeniu warunków rozwoju i promocji Wilkowic - miejscowości malowniczo położonej pomiędzy Beskidem Śląskim a Beskidem Małym, którą realizujemy poprzez:
1. Eksponowanie walorów miejscowości i tworzenie atrakcji przyciągających turystów.
2. Kultywowanie tradycji i kultury regionu.
3. Upowszechnianie inicjatyw prozdrowotnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym, rozwój kultury fizycznej i sportu.
4. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wyrównanie szans wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.