• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Apetyt na Kulturę
    KRS 0000269051

Wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki, w tym z dziedziny teatru, muzyki, sztuk plastycznych, fotografii, filmu i literatury. Pomoc w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży. Udzielanie pomocy materialnej dla artystów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.