• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dobroczynności
    KRS 0000269648

Wspieranie i prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz sierot, osób starszych, chorych i pozostających bez pomocy, oraz bezdomnych i bezrobotnych, a także ofiar wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych.

Działalność rekreacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin (dofinansowanie do kolonii, zimowisk i turnusów rehabilitacyjnych).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.