• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Intensywnej Terapii Dziecięcej
    KRS 0000269686

Do podstawowych celów Fundacji należy ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz nauki, w szczególności:
- działanie na rzecz rozwoju anestezjologii i intensywnej terapii pediatrycznej
- skupianie działaczy na rzecz rozwoju tej dziedziny nauki oraz związanych z nią praktyk lekarskich i pielęgniarskich
- wdrażanie przedsięwzięć służących rozwojowi tej specjalizacji, zwłaszcza w szpitalach dziecięcych
- udzielanie pomocy oraz wspieranie inicjatyw i osób działających na rzecz rozwoju tej specjalności poprzez wspieranie w/w praktyk realizowanych w celu ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.