• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Rodzina"
    KRS 0000270068

Prowadzone działania
Stowarzyszenie Rodzina wspiera działalność Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny oraz Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej Rodzina, która obejmuje swoją opieką dzieci z rodzin patologicznych, potrzebujących pomocy. Uczy dzieci, jak przeżyć czas bez nałogów oraz organizuje zajęcia pozalekcyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.