• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Nowy Ostrów
    KRS 0000270213

Prowadzone działania
Wszelkie działania na rzecz społeczności lokalnej. Pomoc potrzebującym ostrowianom. Imprezy plenerowe. Działalność polityczna, samorządowa. Udział w lokalnych wyborach samorządowych. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi. Interwencje, rozwiązywanie problemów mieszkańców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.