• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
    KRS 0000270241

Stowarzyszenie zajmuję się wspieraniem działań szkoły, organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, konkursy, wycieczki, wspiera działania mające promować uczniów zdolnych, wykazujących ciekawe zainteresowania. Stowarzyszenie zajmuje się też kultywowaniem szkolnictwa zawodowego w Ziębicach oraz promocją szkoły.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.