• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Gdynia SOS
    KRS 0000270683

Celem Stowarzyszenia jest przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie miasta Gdyni. Stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców miasta Gdyni. Wspomaga rozwój społeczności lokalnej miasta Gdyni, także mieszkańców zaniepokojonych powolną likwidacją terenów zielonych w mieście.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) wydawanie lokalnej prasy (informatora),
b) prowadzenie strony internetowej www.gdynia.sos.pl oraz obsługę korespondencji mailowej
b) organizowanie spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz samorządowych Gdyni,
c) organizację środków wyrażania niezależnej opinii (petycji, wystąpień zbiorowych).
d) interwencje oraz opinie (uwagi i spostrzeżenia) na piśmie kierowane do władz samorząądowych miasta, wojewody, prokuratury oraz środków masowego przekazu

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.