• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kulturalne Galeria
    KRS 0000270847

Stowarzyszenie zajmuje się promocją kultury wśród mieszkańców Zielonej Góry, prezentacją wartościowych, stojących na wysokim poziomie artystycznym, zjawisk kulturowych (występy artystów indywidualnych, zespołów) z kraju i regionu, których dokonania artystyczne stanowią istotny czynnik kulturotwórczy, a jednocześnie zaspokajają gusta odbiorców oczekujących ambitnej rozrywki kulturalnej.
Stowarzyszenie skupione jest wokół Galerii u Jadźki, której ponad trzydziestoletnia działalność stanowi swoistą markę, wyróżniającą ją na tle innych tego typu instytucji. Wokół Galerii skupia się kilkusetosobowa grupa sympatyków i odbiorców kultury, którzy utożsamiają się z jej działalnością, stając się jej promotorami i animatorami. Stowarzyszenie korzysta z tego dorobku, animując nowe działania zaspokajające oczekiwania kulturalne młodych i starszych odbiorców..

Stowarzyszenie prowadzi następującą statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego:
- promowanie kultury i sztuki,
- ochrona dóbr kultury i tradycji,
- upowszechnianie, promocja i popularyzacja lokalnej twórczości i twórców,
- organizacja i wspieranie amatorskiej działalności artystycznej,
- integracja środowisk twórczych,
- aktywizacja kulturalna mieszkańców Zielonej Góry, w tym środowisk marginalizowanych lub wykluczonych społecznie,
- tworzenie podstaw transmisji międzypokoleniowej,
- wymiana kulturalna o charakterze transgranicznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.