• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Gimnazjum w Rudnikach
    KRS 0000270895

Misja
Podejmowanie działań skierowanych na pomoc uczniom gimnazjum.
Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i kultury, a w szczególności: popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży.
Poprawa wyposażenia Gimnazjum Publicznego w Rudnikach w pomoce naukowe, książki oraz sprzęt sportowy.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Publicznego w Rudnikach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.