• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dar dla Najmniejszych
    KRS 0000271012

Misja
Celem fundacji jest poprawa opieki i efektów leczenia najmniejszych wcześniaków i chorych noworodków.
Z pozyskanych środków planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, środków pielęgnacyjnych, rzadko stosowanych a często drogich środków farmakologicznych niezbędnych dla ratowania życia. Wspieranie rodziców dzieci urodzonych przed 36 tyg. ciąży. Szkolenie personelu medycznego.
Fundacja Działa przy Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.NMP w Częstochowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.