• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Łańcut"
    KRS 0000271051

Szerzenie i propagowanie kultury wśród dzieci i młodzieży, wspieranie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
- promowanie zespołów artystycznych, grup tanecznych, zespołów wokalnych, rewii i solistów,
- przygotowanie i organizację koncertów, warsztatów taneczno-muzycznych, obozów szkoleniowych, itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.