• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Florencja
    KRS 0000271381

Misja:
Promowanie pielęgniarstwa jako nauki poprzez wspieranie badań naukowych i dydaktyki.

Prowadzone działania:
Edukacja i wychowanie, dydaktyka, ochrona i promocja zdrowia.
Fundacja wspiera dydaktykę oraz rozwój naukowy studentów, doktorantów i pracowników Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.