• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Nowe
    KRS 0000271512

Fundacja "Nowe" niesie pomoc w obszarze wychowania i terapii przez sztukę. Swoje projekty realizuje głównie w Gminie Nowe w woj. kujawsko - pomorskim. Nowe to niewielkie miasteczko. Występuje w nim wysoki stopień bezrobocia i ubóstwa. Dzieci nie mają łatwego dostępu do sztuki, a świat wokół nich często jest smutny i szary. Poprzez propozycję projektów artystycznych chcemy przybliżyć dzieciom świat twórczości i sztuki, świat dobrych emocji, kolorów i piękna.

Fundacja "Nowe" inicjuje również wydarzenia artystyczne na rzecz Nowego. Są to głównie inicjatywy muzyczne: koncerty, warsztaty muzyczne, spotkania z ludźmi sztuki. W lutym 2010 r. otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas na http://www.fundacjanowe.org

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.