• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły "Nasza Buda"
    KRS 0000271699

Prowadzone działania
Celem stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji szkoły oraz propagowanie wśród społeczeństwa informacji o osiągnięciach i planowanych zamierzeniach. Promocja powiatu żarskiego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych oraz Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzieży. Wspieranie działalności poozaszkolnej, inicjatyw związanych z wymianą młodzieży międzynarodowej. Współpraca z Euroregionem" Sprawna Nysa - Bóbr", Urzędem Miasta Lubusko.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.