• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Diecezji Elbląskiej Organizacja Pożytku Publicznego
    KRS 0000271874

Misja
Celem Caritas jest szerzenie chrześcijańskich zasad, idei i posługi charytatywnej oraz instytucjonalna aktywność charytatywna i humanitarna realizowana poprzez kierowanie i koordynowanie całej kościelnej działalności charytatywnej na terenie Diecezji Elbląskiej, a także praca wychowawcza i administracyjna na polu charytatywnym, zgodne z charakterem instytucji kościelnej.

Prowadzone działania
Naszą pomoc dla najbardziej potrzebujących kierujemy poprzez Caritas Parafii. Tam bowiem przeprowadza się zbiórkę odzieży, żywności i pieniędzy, które przeznaczone są na pomoc ludziom będącym w danej chwili w trudnej sytuacji życiowej (np. dożywianie dzieci w szkołach, wykupywanie recept, dofinansowanie wyjazdu dzieci na wypoczynek letni lub zimowy itp.).
Tradycją jest, że z okazji Dnia Dziecka i Św. Mikołaja organizujemy dla dzieci z rodzin potrzebujących z całej diecezji imprezy charytatywne.
Przekazujemy paczki żywnościowe i ze słodyczami dla rodzin, które są w potrzebie.
Organizujemy w Ośrodku kolonijno-formacyjnym Caritas Diecezji w Mikoszewie kolonie letnie dla 350 dzieci z rodzin potrzebujących i patologicznych.
Od listopada 2006r. uruchomiliśmy - przy ścisłej współpracy Miasta Elblag - jadłodajnię dla bezdomnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.