• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Darłowskie Centrum Wolontariatu
    KRS 0000271921

Misja
Jesteśmy grupą ludzi otwartych, kierujących się chęcią bezinteresownej pomocy, uczciwością i solidarnością.
Przekazujemy swoje umiejętności, wiedzę i stwarzamy możliwość działania innym.
Naszym celem jest rozwój i propagowanie idei wolontariatu w środowisku lokalnym.
Wspieramy młodzież w poszukiwaniu i realizacji ich pasji i zainteresowań.
Aktywizujemy i integrujemy mieszkańców Darłowa.

Prowadzone działania
Darłowskie Centrum Wolontariatu działa na zasadzie społecznej. Centrum skupia młodych i starszych ludzi podejmujących bezinteresowną pomoc na rzecz innych, wspiera ciekawe inicjatywy w środowisku lokalnym, promuje dobro, wyszukując autorytety i pomagając rozwijać zainteresowania dzieci, młodzieży i seniorów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.