• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Uczniowski Klub Sportowy "Delfin"
    KRS 0000272215

UKS "Delfin" prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Głównie są to zajęcia z pływania, tenisa stołowego, piłki siatkowej i jazdy na nartach. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie przez instruktorów z poszczególnych dyscyplin. Zajęcia organizowane są w czasie wolnym od zajęć obowiązkowych. Klub organizuje również wiele imprez sportowych, m.in Mistrzostwa Pływackie Gminy Chełmiec, Otwarty Turniej Tenisa Stołowego, Mistrzostwa w narciarstwie zjazdowym. Oprócz w/w działań, członkowie klubu uczestniczą w dyskotekach, kuligach, zabawach i wycieczkach jednodniowych i kilkudniowych, a także w obozach sportowych (głównie w Wiśle).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.